Tax-Shelter op de scène.

  1. blog
  2. Algemeen
  3. Tax-Shelter op de scène.
Afbeelding bij Tax-Shelter op de scène

Geschreven door: Elke Bastien

Creatieve duizendpoot die het boeiend vindt om door het oerwoud van de fiscus te trekken met een kapmes opdat de paden iets zichtbaarder zouden worden voor ondernemers.

okt 2, 2020

Tax-Shelter?

De Tax-Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en cinematografische werken en podiumkunsten aanmoedigt. Alle vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen dankzij de Tax-Shelter investeren in werken voor film of televisie in ruil voor een mooi fiscaal voordeel. Dit is bijzonder interessant voor bedrijven die niet meer weten in wat te investeren en toch iets nuttig willen doen met hun winst. Als ruil voor je investering in de audiovisuele kunsten krijg je een belastingaftrek die je belastbare winst vermindert.

De spelers:

  1. De Investeerder ondertekent een raamovereenkomst waarin hij zich verbindt sommen te storten met als doel het bekomen van een Tax-Shelter-attest. Hij mag geen productievennootschap of televisieomroep zijn.
  2. De Productievennootschap heeft als voornaamste doel de ontwikkeling en productie van audiovisuele werken. Zij is hiervoor als dusdanig erkent door de minister van Financiën. Ze mag geen televisieomroep zijn en mag ook niet verbonden zijn met Belgische of Buitenlandse televisieomroepen.
  3. De Tussenpersoon is een natuurlijk of rechtspersoon die de onderhandelingen stuurt bij het afsluiten van een raamovereenkomst met het oog op het afleveren van een Tax-Shelter-attest. Hij mag niet zelf in aanmerking komen voor een productievennootschap of investeerder. Ook hij is door de minister van Financiën erkend.

Voor een lijst met erkende productievennootschappen en tussenpersonen, klik hier.

Het script:

Het Tax-Shelter-attest is een fiscaal attest dat wordt geleverd door het FOD Financiën op vraag van de productievennootschap. Dit wordt opgemaakt op basis van de raamovereenkomst en de uitgaven die zijn gemaakt voor de productie en exploitatie van het audiovisuele werk.

De investeerder prefinancieert de kosten van de producent. Hierdoor vermindert hij voorlopig zijn belastbaar inkomen. Deze vermindering hangt af van de sommen die hij binnen de 3 maanden na de ondertekening van de overeenkomst heeft gestort. Voor de gestorte sommen ontvangt hij een vergoeding die wordt berekend op basis van het tarief Euribor op 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de storting, verhoogd met 450 basispunten.

In eerste instantie ontvangt de investeerder een voorlopige vrijstelling van zijn belastbaar inkomen. Pas wanneer hij daadwerkelijk het Tax-Shelter-attest heeft ontvangen, wordt deze omgezet in een definitieve vrijstelling.

Hand met een stuk pellicule. Dankzij de Tax-Shelter komt er meer budget voor audiovisueel werk.

De Tax-Shelter is een complex spel met verschillende actoren en vele voor- en achtergrondplannen. Het fijne is dat het een spel is zonder verliezers.

  • Voor de producent is het de financiering van een belangrijk deel van zijn Belgische uitgaven.
  • De investeerder geniet van een fiscaal rendement van 5,25 % per jaar, krijgt een financiële opbrengst op gestorte sommen aan Euribor 12 M + 4,5 p.c./jaar (18 maanden max) en dit met een beveiligd risico.
  • Ook voor de Belgische economie is het spel van de Tax-Shelter een goede zaak: de uitgaven van de producent moeten in België worden gespendeerd waardoor er een toename is van de economische activiteit (binnen de audiovisuele sector).

Om het ongecensureerde script van de overheid te bekijken kan je hier klikken. Er is ook een brochure over verschenen die je hier kan bekijken.

Ga je duizelen van de vele procenten, vrijstellingen en regels, neem contact op met Bram om jouw unieke situatie te bekijken en te zien als je een medespeler kan worden.

Dit vind je misschien ook interessant

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.